Circulaire Economie

De wereldeconomie is gebouwd op het lineaire model van ‘kopen, gebruiken en weggooien’, dat nu wordt bedreigd vanwege de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke bronnen om aan de groeiende vraag te beantwoorden, het probleem van klimaatverandering en de toxiciteit van materialen.

Desso circular economy

 
De opkomende economieën in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten zullen in de komende paar decennia naar verwachting drie miljard mensen uit de armoede halen, wat waarschijnlijk een steeds grotere vraag naar consumptiegoederen van de nieuwe middenklasse zal creëren.

De planeet zal deze golf van economische activiteit en gebruik van bronnen die hieruit voortvloeit echter niet kunnen ondersteunen, tenzij er een nieuw, milieuvriendelijker bedrijfsmodel wordt gecreëerd waarin materialen op een meer verantwoorde manier worden beheerd.

Er is een alternatief - de circulaire economie, die qua bedoeling en ontwerp een herstellend of regenererend systeem is.

Desso, met zijn circulaire economische model dat rond het Cradle to Cradle®-gedachtegoed is gevormd, heeft een goede positie om van deze nieuwe industriële innovatie te profiteren. In een nieuw rapport,Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition1), dat in januari 2012 werd uitgebracht door Dame Ellen MacArthur (oprichter van de Ellen MacArthur Foundation), wordt gesteld dat de circulaire economie "het concept 'einde levensduur' vervangt door herstel, verschuift richting het gebruik van hernieuwbare energie, het gebruik van toxische chemicaliën elimineert (die hergebruik benadelen), en als doel heeft afval te elimineren door het superieure ontwerp van materialen, producten, systemen en - daarbinnen - bedrijfsmodellen."

In hetzelfde rapport, mede geproduceerd door McKinsey & Co., wordt berekend dat bedrijven in de EU jaarlijks €464 miljard (bijna 4% van het jaarlijkse bbp in de EU) zouden kunnen besparen door over te stappen op de circulaire economie.

Een tweede rapport, Towards the Circular Economy Volume 21), dat in 2013 werd geproduceerd door de Ellen MacArthur Foundation en McKinsey, is gericht op de impact van circulaire modellen in de consumptiegoederenindustrie. Het bleek dat er alleen al in die sector een wereldwijde economische kans ter waarde van €516 miljard ligt.

Desso is nog steeds één van de pioniers in de circulaire economie, en biedt case-materiaal voor de Ellen MacArthur Foundation en anderen.

"We zijn verheugd steeds meer interesse te zien in het circulaire-economiemodel als een nieuwe, positieve stap vooruit voor bedrijven en de maatschappij. Bij Desso hebben we al vijf jaar een uitgebreid programma om ons bedrijfsmodel op deze manier te veranderen. Het is direct gerelateerd aan onze kernvisie om producten te leveren die de gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren en ook een positieve impact op het milieu hebben."

Alexander Collot d'Escury (CEO Desso Group)

In 2013 nam Desso deel aan het Wereld Economisch Forum tijdens het jaarlijkse evenement in Davos-Klosters om de voordelen van de circulaire economie te bespreken met wereldleiders uit het bedrijfsleven, de overheid en ngo's. Desso zal dit debat blijven voortzetten tijdens verdere WEF-evenementen in 2013 en andere fora over de hele wereld.

1) Beide rapporten zijn online beschikbaar op: http://www.ellenmacarthurfoundation.org

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email