Het Online Privacybeleid van Desso

Desso waardeert uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website. We hechten belang aan uw privacy en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze websites bezoekt. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons en we besteden daar in onze bedrijfsprocessen bijzondere aandacht aan. Wanneer u zich aanmeldt op de website van Desso, streven we ernaar uw privacy te eerbiedigen. Dit Privacybeleid zet uiteen hoe we omgaan met de informatie die we van u krijgen en hoe we u leren kennen wanneer u onze website bezoekt.

Desso verzamelt twee soorten informatie over u wanneer u onze website bezoekt:

1. persoonlijke gegevens (waaronder, en slechts bij wijze van voorbeeld, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), en 
2. niet-persoonlijke, toegevoegde gegevens (zoals informatie over de pagina's op onze website die u hebt bezocht, de duur van uw bezoek en uw IP-adres). 

1. Persoonlijk identificeerbare gegevens  
De enige persoonlijk identificeerbare gegevens die we over u verzamelen en bewaren, zijn de gegevens die u ons wilt geven. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, zullen enkel worden gebruikt voor het doel van het verlenen van onze diensten en we zullen deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor dit doel.

Elektronische post 
We krijgen uw persoonlijk identificeerbare gegevens wanneer u ons een e-mail stuurt. We zullen deze informatie gebruiken om uw e-mail te beantwoorden. 

Het delen van uw gegevens 
We kunnen uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met bedrijven binnen de Desso-groep van bedrijven, maar alleen om onze diensten te verlenen.

We maken gebruik van externe logistieke bedrijven om alle commerciële en consumentenbestellingen te distribueren. Indien u bij ons een bestelling plaatst, zullen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met deze bedrijven om uw bestelling uit te voeren. Voor wat betreft bestellingen binnen de Europese Unie delen we ook de rekeningnummers van onze commerciële klanten met onze logistieke partners teneinde de commerciële bestellingen uit te voeren. 

Een extern bedrijf reageert op verzoeken van consumenten en commerciële klanten die aanvullende informatie over onze producten wensen. We zullen uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met dit bedrijf teneinde te kunnen reageren op uw verzoek. 

2. Niet-persoonlijk identificeerbare gegevens 
Wanneer u onze websites bezoekt kunnen we op automatische wijze (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zoals de soort internetbrowser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van de website die u bezocht, het aantal bezoeken, gemiddelde tijd doorgebracht op de website, de bekeken pagina's, enz.). We kunnen deze gegevens gebruiken en delen met onze gelieerde ondernemingen in de gehele wereld om zicht te krijgen op de aantrekkelijkheid van onze websites en de prestaties of inhoud ervan te verbeteren.

Cookies 
Op bepaalde momenten tijdens uw bezoek aan de Desso website kan onze server een 'cookie'-bestand sturen naar uw computer. Uw webbrowser stelt u dan mogelijk de vraag of u dit bestand al dan niet wil accepteren, tenzij u uw browservoorkeuren zo heeft ingesteld dat alle cookies automatisch worden geaccepteerd. Cookies worden hoofdzakelijk gebruikt als een service naar onze klanten, om de relevantie en het gebruiksgemak van de Desso website te vergroten. We kunnen cookie-gegevens koppelen aan eventuele persoonlijk identificeerbare gegevens die u ons verschaft. 

Overige niet-persoonlijk identificeerbare gegevens 
De Desso website kan niet-persoonlijk identificeerbare gegevens tijdens uw bezoek verzamelen, zoals soort browser, besturingssysteem, domeinnaam of IP-adres. Een IP-adres is een nummer dat automatisch of handmatig wordt toegekend aan uw computer wanneer u het internet bezoekt. Webservers - de grote computers die webpagina's 'serveren' - identificeren uw computer automatisch door middel van zijn IP-adres. Wanneer u pagina's op Desso's website bezoekt, leggen onze servers uw IP-adres vast. We koppelen IP-adressen niet aan persoonlijk identificeerbare gegevens. Dit houdt in dat uw sessie wordt vastgelegd, maar dat u zelf anoniem voor ons blijft. IP-adresgegevens worden alleen gebruikt om de dienstverlening van de Desso website te verbeteren.

Om statistische redenen wordt uw IP-adres vastgelegd. Dit verschaft ons informatie over de locatie waarop u ons bezocht. Deze informatie is beperkt tot de naam van het land, de regio en de plaats. Meer gedetailleerde informatie wordt niet verzameld door middel van uw IP-adres.

Desso verzamelt ook informatie via 'referrers (doorverwijzers)' en verscheidene omgevingsvariabelen. Een 'referrer' is informatie die de webbrowser doorgeeft aan de webserver van Desso en die verwijst naar de URL vanwaar u kwam. 'Omgevingsvariabelen' omvatten onder meer het domein vanwaar u het internet opgaat, de tijd die u doorbracht op onze website, de soort webbrowser en het soort besturingssysteem of platform dat u gebruikt hebt, het internetadres van de website die u verlaten hebt om Desso te bezoeken en de namen van de pagina's die u bekijkt tijdens uw bezoek aan onze website.

We verzamelen al deze informatie om ons in staat te stellen algemene demografische trends te ontdekken, u informatie aan te bieden die aansluit op uw interesses en om uw beleving van de Desso website te verbeteren. 

Profilering
Om ons te helpen bij het verbeteren van onze website en om te verzekeren dat we alles doen om u te voorzien van informatie en aanbiedingen die van belang voor u zijn, kunnen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens samenvoegen met gegevens over klikgedrag en andere gegevens waarover we beschikken (waaronder cookies en offline gegevens). Hiervan zullen we mededeling doen, alsmede van de mogelijkheid om hiervan uitgezonderd te worden, op het moment en op de plaats van informatieverzameling en voordat de gegevens in ons systeem worden ingevoerd.  

We kunnen ook een niet-identificeerbaar profiel over u ontwikkelen op basis van de door u bezochte pagina's op onze website.

Links 
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Wees er alstublieft op bedacht dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites. We raden onze gebruikers aan om de privacyverklaringen van elke website die zij bezoeken, te lezen. Onderhavige privacyverklaring is louter van toepassing op de gegevens die worden verzameld wanneer u de Desso website bezoekt. 

Kennisgeving van wijzigingen 
Indien we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen plaatsen op onze startpagina zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze openbaren. We zullen de gegevens gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid zoals dat gold op het moment dat de gegevens werden verzameld. 

Keuze
Desso biedt de volgende keuzes ten aanzien van het gebruik van uw informatie.  U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies weigert en cookies die reeds op uw harde schijf zijn geplaatst, verwijdert. Echter, als u dat doet, zal uw vermogen om op deze website te navigeren beperkt zijn. 

U kunt ervoor kiezen om ons helemaal geen contactgegevens te verschaffen.Indien u niet wilt dat uw persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens worden samengevoegd met cookies en andere gegevens, dient u geen gebruik te maken van de Desso website.  

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email