Terug naar nieuwsoverzicht

Rapport ziet kansen om $ 630 miljard in bedrijfsleven EU te besparen door overstap naar circulaire economie

13 februari 2012

Desso, de Europese fabrikant van tapijt en sportveldbekleding, heeft een prominente rol in een belangrijk nieuw onderzoek, gelanceerd op het Wereld Economisch Forum in Davos. Daarin wordt gesteld dat bedrijven in de EU tot wel $ 630 miljard kunnen besparen door over te stappen naar de circulaire economie, een bedrijfsmodel waarmee fabrikanten hun middelen veel productiever kunnen gebruiken.

Het rapport, Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition1  (Naar een circulair economisch model: economische en zakelijke motieven voor een versnelde overstap) is in januari 2012 gelanceerd door Dame Ellen MacArthur, de oprichtster van de Ellen MacArthur Foundation.

Het rapport is gemaakt door de Ellen MacArthur Foundation met de steun van de mede-oprichters: BT, Cisco, B&Q, National Grid en Renault. McKinsey & Company hebben gewerkt aan de casusvoorbeelden en -analyses.

In zijn voorwoord zegt Janez Potočnik, de Europese commissaris voor het milieu, dat het rapport "de lezers uitnodigt zich een economie voor te stellen waarin de goederen van vandaag de grondstoffen van morgen zijn en zo een heilzame cirkel vormen die zorgt voor voorspoed in een wereld van eindige grondstoffen". Waar de EU aanstuurt op een verschuiving naar een restauratief economisch model, zegt hij, is het aan de bedrijven om het voor te gaan in de verandering."Maar of we erin slagen onze totale veerkracht te vergroten, hangt uiteindelijk af van de vraag of de particuliere sector in staat is om relevante nieuwe bedrijfsmodellen te implementeren en winstgevend te ontwikkelen."

De CEO van Desso, Stef Kranendijk, die bij de lancering van het rapport in Davos aanwezig was en die de leiding had bij de overstap van Desso naar de circulaire economie, heeft andere ondernemers aangemoedigd deze prachtige kans te grijpen. "Wachten op gezamenlijke acties in de bedrijfstak heeft geen zin. Maar waarom zou je wachten als er al zoveel potentieel op bedrijfsniveau onder handbereik is? Er zijn aanzienlijke voordelen te behalen voor degenen die de eerste stappen nemen, vooral voor wie bereid is om materialen/producten van concurrenten terug te nemen."

Het rapport komt tot de conclusie dat de huidige uitdaging van schaarse grondstoffen in combinatie met de voorspelde stijging in de vraag door de miljarden nieuwe consumenten uit de nieuwe middenklassen in opkomende economieën, betekent dat de tijd rijp is voor een verandering van de lineaire economie (nemen, verwerken en weggooien) naar een circulaire economie."Nu de volatiliteit in de hele wereldeconomie sterk stijgt en er steeds meer tekenen te zien zijn dat grondstoffen uitgeput raken, wordt de roep om een nieuw economisch model steeds luider." CEO's doen er goed aan om in te zetten op een beter model, meldde het rapport.

"Een circulaire economie is een industrieel systeem dat in intentie en ontwerp gericht is op herstel en recycling. Het vervangt het concept van 'afdanken' met 'herstellen', promoot een verschuiving naar het gebruik van duurzame energie, naar het elimineren van toxische chemicaliën die hergebruik verhinderen en wil afval uitbannen door een superieur ontwerp van materialen, producten en systemen, waaronder bedrijfsmodellen."

Het rapport noemt Desso als één van de pioniers onder de bedrijven, een bedrijf dat de leiding neemt op weg naar de nieuwe wereld. "Na de buyout van het bedrijf heeft het hoogste managementteam van Desso zich laten inspireren door de Cradle to Cradle®-beweging en besloten om C2C-certificatie voor het hele bedrijf na te streven. De principes van de circulaire economie zijn  breed geïmplementeerd, wat voor zowel klanten als werknemers een belangrijke aansporing tot innovatie en inspiratie was en wat heeft geleid tot groei van topklasse."

Het rapport vermeldde dat na de buyout in 2007 het marktaandeel van Desso in de totale Europese tapijttegelmarkt sinds 2007 is gegroeid van 15% naar 23% en de winstmarges (genormaliseerde EBIT van de oorspronkelijke tapijt business) van 1 naar 9%, waarbij ongeveer de helft van deze stijging toe te schrijven is aan de introductie van de C2C-principes. Desso is bovendien ook bezig gefaseerd over te gaan op duurzame energiebronnen in elk van zijn productielocaties, in overeenstemming met een ander kernprincipe van C2C.

1 Het rapport is online beschikbaar op:  http://www.ellenmacarthurfoundation.org/

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email