Terug naar nieuwsoverzicht

Voornemen tot sluiting tufting- en coatingoperaties van kunstgrasvelden in Dendermonde

20 juni 2012

Hierbij kondigt de Raad van Bestuur van Desso Holding BV en Desso Sports Systems NV het voornemen aan om een herstructurering van de Sportdivisie door te voeren. Dit voornemen houdt in dat Desso van plan is om door te gaan met de ontwikkeling, marketing, sales, installatie van kunstgras- en DESSO GrassMastervelden en met de extrusie van garens, maar dat Desso van plan is om volledig te stoppen met het tuften en afwerken (coaten) van kunstgrasvelden.

Dit voornemen is het gevolg van de toenemende sterke prijsconcurrentie in de wereldwijde kunstgrasmarkt. Dit is een markt waarin de grondstoffenprijzen een voortdurende stijging hebben laten zien en de algemene markttendens is om op grotere schaal kunstgrasvelden tegen lagere kosten te produceren.

Met de volumes die Desso maakt aan kunstgrasvelden is een winstgevende, zelfstandige tufting- en coatingoperatie niet meer mogelijk gebleken. Een grondige analyse laat zien dat we onze garens beter kunnen laten tuften tot volledig afgewerkte velden bij andere aanbieders. De toegevoegde waarde van Desso zit met name in de ontwikkeling van garens, installatie van kunstgrasvelden en hybride grassystemen, de zogenaamde DESSO GrassMaster velden. Ook de sales & marketing organisatie is voor Desso een zeer belangrijk onderdeel, dat met haar succesvolle activiteiten mede heeft bijgedragen aan het groeiend marktaandeel van Desso in de afgelopen crisisjaren in de sector.

Echter, ondanks deze marktaandeelgroei blijven de absolute volumes aan kunstgrasvelden te laag om zelfstandig een winstgevende tufting- en coatingoperatie in stand te houden. Het gevolg hiervan is dat Desso voornemens is de organisatie van de kunstgrasproductie en -verkoop aan te passen aan deze nieuwe marktomstandigheden, waardoor in productie, maar ook in overige diensten, er 79 banen bij de arbeiders en 12 bij de bedienden zouden wegvallen. Dit is de reden dat we vandaag in gesprek zijn gegaan met de ondernemingsraad en de vakbonden om, in lijn met de 'Wet Renault'1), een consultatiefase in te gaan om te komen tot passende oplossingen.

Voor wat betreft de selectie van aanbieders die kunstgrasvelden kunnen tuften en afwerken volgens de specificaties van Desso zal een zeer zorgvuldige analyse worden gedaan. Op dit moment vinden er gesprekken met een aantal aanbieders plaats.

1)  Het naleven van de wettelijke informatie,- en consultatieplicht richting de werknemers(organisaties) bij de begeleiding van een voorgenomen collectief ontslag bij een (gedeeltelijke) bedrijfssluiting.

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email