Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw omvangrijk Europees onderzoek: ‘Fijnstof dodelijker dan gedacht’- Fijnstof reducerend tapijt kan gezondheidsproblemen door fijnstof in binnenlucht verlichten

11 december 2013

Deze week publiceert het gezaghebbende medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet de conclusies van het grootste Europese onderzoek dat ooit is gehouden naar de effecten van fijnstof. Uit onderzoek onder 367.251 Europeanen in 13 landen blijkt dat de effecten op de gezondheid van fijnstof veel groter zijn dan gedacht. Langdurige blootstelling aan fijnstof verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden zelfs bij concentraties ver beneden de officiële norm. Uit eerder onderzoek van de WHO in 1.100 steden wereldwijd, blijkt dat een overgrote meerderheid van de bevolking een gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan fijnstof (PM10) heeft die de norm, die deze organisatie heeft gesteld, ruim overschrijdt.

Al geruime tijd stelt Desso dat ook de binnenluchtkwaliteit te wensen over laat. Het zorgelijke niveau ervan was voor Desso aanleiding om de AirMaster te ontwikkelen. De DAAB, het Duitse Astmafonds, bevestigde al in 2005 dat het gebruik van tapijt in een binnenruimte leidt tot een lagere fijnstofconcentratie in de lucht, belangrijk voor astmapatiënten. Met de ontwikkeling van AirMaster heeft Desso deze functionaliteit naar een volgend niveau getrokken. AirMaster tapijt is namelijk acht keer effectiever in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan harde vloeren en vier keer effectiever dan een standaard tapijt, wat blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke Duitse testinstituut GUI. Daarmee zorgt het voor lagere concentraties fijnstof in de binnenlucht en vermindert het risico op gezondheidsproblemen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een van de populairste tapijtproducten in de zakelijke markt in Europa.

Enkele honderden kantoren en scholen in Europa uitgerust met fijnstof reducerend tapijt
Met name in bedrijven, scholen en de gezondheidszorg voorziet het tapijt in een grote behoefte voor een betere binnenluchtkwaliteit. In Europa  hebben de afgelopen drie jaar enkele honderden scholen en bedrijven besloten hun gebouw hiermee geheel of gedeeltelijk uit te rusten. Belangrijke reden hiervoor is dat het AirMaster tapijt schadelijk fijnstof in de lucht effectiever opvangt en vasthoudt dan welke andere vloer dan ook. 

Fijnstof groot probleem binnenshuis en buiten
Fijnstofdeeltjes die kleiner zijn dan 10 µm kunnen leiden tot acute gezondheids-problemen zoals ademhalingsproblemen, longontstekingen, ongunstige effecten op hart en bloedvaten, verhoogd medicijngebruik en zelfs vroegtijdig overlijden. 

"De kwaliteit van de binnenlucht, niet alleen thuis maar ook op kantoren, scholen en in andere openbare gebouwen, laat vaak zeer te wensen over. De overmatige hoeveelheid fijnstof in een ruimte is daarbij een probleem dat veel gezondheids-schade veroorzaakt. De EU erkent het gevaar van fijnstof en Eurocommissaris Janez Potočnik bekroonde 2013 als 'Year of air'. In het verlengde startte Desso haar 'Great Indoors' campagne waarmee we aandacht willen vragen voor dit probleem binnen."

Alexander Collot d'Escury (CEO Desso Group)

Gemiddeld brengen we 90% van de tijd binnen door
Goede luchtkwaliteit in gebouwen is essentieel aangezien mensen in veel landen gemiddeld 90% van de tijd binnen verblijven. Zo brengen mensen met een fulltime kantoorbaan gemiddeld al 1880 uur per jaar op kantoor door. Collot d'Escury: "Wij brengen het gevaar van een slechte binnenluchtkwaliteit de laatste jaren ook onder de aandacht op scholen. Het is een kwalijke zaak dat kinderen een groot deel van de tijd doorbrengen in een omgeving die onnodig ongezond is." Desso heeft reeds een groot aantal scholen in Europa voorzien van haar AirMaster tapijt. Hierdoor wordt de fijstofconcentratie in de lucht in klaslokalen gereduceerd wat bijdraagt aan een beter leerklimaat. Zeker voor kinderen en docenten die last hebben van astma, of andere aandoeningen aan de luchtwegen is dit zeer belangrijk.

Binnenklimaat een van grootste bedreigingen voor gezondheid
De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) stelt dat het binnenklimaat zelfs een van de vijf belangrijkste gezondheidsbedreigingen is in onze omgeving. Onderzoekers stelden bovendien vast dat de financiële voordelen van een beter binnenklimaat op het werk 8-17x hoger zijn dan de kosten van de verbetermaatregelen1)

1) William J. Fisk en Arthur H. Rosenfeld van het Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley, Californië, Verenigde Staten.

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email