Terug naar nieuwsoverzicht

Desso en ZLTO zetten plannen deelname in energie- en nutriëntenfabriek Waalwijk niet voort

24 september 2013

Desso en ZLTO hebben gezamenlijk besloten de plannen om een duurzame energie- en nutriëntenfabriek op te zetten in het 'ecopark' bij Waalwijk niet voort te zetten. In augustus 2012 tekenden Desso en zeven ZLTO-afdelingen in de regio Waalwijk een intentieovereenkomst, maar tijdens de verdere uitwerking van de business case is het project financieel niet haalbaar gebleken.

Het verduurzamen van haar energievoorziening is bij Desso een belangrijk onderdeel van de Cradle to Cradle® filosofie en ZLTO ziet het regionaal oplossen van het mestvraagstuk en de verwaarding van mineralen als grote kans. Daarom blijven beide partijen zoeken naar perspectiefvolle alternatieven.

Desso is een internationaal bedrijf van tapijten, tapijttegels en sportvelden en maakt producten volgens de principes van de 'Cradle to Cradle®' filosofie, waarbij het behoud van nutriënten, oneindige materiaalstromen en het gebruik van duurzame energie van cruciaal belang is.

In de energie- en nutriëntenfabriek zou door vergisting van biomassa, afkomstig van agrarische bedrijven in Midden-Brabant, niet alleen biogas (om in de Desso-fabriek om te zetten in duurzame energie) worden gewonnen, maar tevens waardevolle mineralen zoals fosfaat, nitraat en kalium worden teruggewonnen voor hergebruik.

Echter, tijdens het uitwerken van de beoogde scenario's is gebleken dat de energieopbrengsten lager zullen zijn en de initiële kosten hoger uitvallen. Daarom is op basis van deze calculaties besloten op zoek te gaan naar andere alternatieven voor het opwekken van duurzame energie. Desso en ZLTO blijven in dit traject met elkaar in gesprek en hebben als gezamenlijk doel om uit een constante stroom van biomassa o.a. duurzame energie te genereren.

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email