Terug naar nieuwsoverzicht

Desso ondersteunt het grondstoffenakkoord

16 september 2016 - Op 14 september informeerde Staatssecretaris Dijksma (IenM) de Tweede Kamer over het Rijksbrede programma 'Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050'. Met dit ambitieuze programma neemt het kabinet de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een circulaire Nederlandse economie voor 2050. Desso is verheugd steeds meer interesse te zien in het circulaire-economiemodel als een positieve stap voorwaarts voor bedrijven en de maatschappij.

Een belangrijk onderdeel van het programma is een nationaal grondstoffenakkoord, dat het kabinet nog dit jaar wil sluiten met bedrijven, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen. Het akkoord heeft als doelstelling om het gebruik van grondstoffen tot 2030 te halveren. Het uiteindelijke doel is om in 2050 alle grondstoffen te hergebruiken.


Desso is een van de pioniers op het gebied van circulaire economie

 

Het plan van het Nederlandse kabinet is ambitieus: alle sectoren en alle ketenpartijen moeten volgens de bewindslieden de omslag naar een circulair model maken. Geïnspireerd door het Cradle to Cradle®-gedachtegoed is Desso sinds 2008 een van de pioniers op het gebied van circulaire economie in Nederland en heeft in haar keten veel ervaring opgedaan. Als Cradle to Cradle®-bedrijf gaan we zelfs nog verder dan wat de meeste mensen verstaan onder duurzaamheid. Desso gelooft sterk in deze transitie middels samenwerking tussen overheid, instellingen en bedrijven: dit is essentieel om de gestelde doelen te behalen en zo een duurzamere economie te bewerkstelligen. Met het grondstoffenakkoord wordt een belangrijke stap gezet om samen met alle partijen definitief de omslag te maken naar een circulaire economie.

Bron:  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/14/kabinet-nationaal-grondstoffenakkoord-voor-recycle-economie-in-2050

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email